HÅLLBAR PRODUKTION

Certifierade för kvalitetens skull

Vi är certifierade enligt Sigill IP Kvalitetssystem, det är en standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Den innebär att vi som producenter följer regler och därefter får ett kvitto på att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som ställts.
IP Grundcertifiering baseras på svensk lagstiftning och branschriktlinjer.

Lilla korvskolan

1.Köttet mals i köttkvarnen (självklart använder vi endast kött från lokala producenter).
2. Färsen läggs sedan i en korvhack där också kryddor tillsätts.
3. Från korvhacken lyfts sedan smeten ner i korvsprutan. Där sprutas smeten in i sitt skinn .
4. Korven kokas eller röks beroende på sort.
5. Korven svalnar under natten.
6. Paketering sker i påse, vacuumpaketering eller lösvikt.
7. Produkten prismärks.
8. Leverans till kund med egen kylbil där vi kan garantera obruten kylkedja.